df888手机登录平台欢迎您!

手机店铺

neweastbio@126.com

logo

 | 15002729010

中文 EN

技术服务平台

CUSTOM SERVICE

        

 cAMP/cGMP ELISA 试剂盒

 ·高特异性

 ·低交叉反应

 ·高通量模式

 ·健康环保无需乙酰化

   

        df888手机登录平台的科学家经过两年的研发,筛选了4万多个克隆,终于从中发现了高特异性,高亲和力的cAMP和cGMP单克隆抗体。并成功构建了世界上唯一的基于单抗的cAMP和cGMP,Eilas检测试剂盒。这个cAMP(cGMP)单抗对非乙酰化的cAMP(cGMP)的特异性识别能力是其对cGMP(cAMP)、ATP(GTP)以及其他核苷类似物识别能力的108倍以上,这相比于以往的多抗试剂盒大大提高了cAMP (cGMP) 检测的灵敏性和特异性,并且极大的降低了试剂盒的批间差异,提供了长久有效地可重复性检测,彻底摆脱了繁琐的乙酰化过程和对科研人员健康不利的乙酰化挥发试剂。

 

·  试剂盒标准曲线

  

1. CGMP试剂盒标准曲线

                                      

                                        image.png

2. CAMP试剂盒标准曲线

   

                                    image.png

                                                       

 · 试剂盒部分文献


该试剂盒适用于很多种属(bovine ,Alpaca, Mouse,Human,;Pig,Rat,feline,bacteria,Ricefield eels) CAMP/CGMP 浓度的检测 ,部分文献引用如下  


产品名称

文章链接

影响因子

应用

种属

CGMP ELISA KIT

https://doi.org/10.1002/hep.27356

17.425

Elisa

mouse

CGMP ELISA KIT

https://doi.org/10.1093/cvr/cvr016

10.787

Elisa

PIg

CGMP ELISA KIT

https://www.nature.com/articles/s41380-020-00994-y 

15.992

Elisa

Human

CGMP ELISA KIT

https://www.pnas.org/content/109/43/17681.short

 9.58

Elisa

mouse

CAMP ELISA KIT

https://doi.org/10.1111/bph.12853

8.739

Elisa

Rat

CAMP ELISA KIT

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022282819303906

5

Elisa

feline

CAMP ELISA KIT

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022282819303906

4.933

Elisa

bacteria

CAMP ELISA KIT

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648021000125

3.933

Elisa

Ricefield eels

CAMP ELISA KIT

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mmi.12818

3.533

Elisa

Saccharopolyspora
代检测说明

 

1. 客户提供新鲜样本,并确定好检测标本数量。

 

2. 客户详细说明需要检测的指标

 

3. 我们将在一周之内把检测报告交到客户手中

 

4.我们将为客户提供检测该样本的详细操作步骤

 

5.试剂盒详细操作步骤请查看网页 /cAMPcGMP


   
手机商铺
资讯热线

15002729010

工作日9:00-18:00

在线留言

友情链接:

Copyright©2019df888手机登录平台版权所有   备案号:鄂ICP备13003341号-2   公安备案号42018502003460

技术支持:优狐